Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου τροποποιήθηκε στις Ιούνιος 12, 2024, ελέγχθηκε στις Ιούνιος 12, 2024 και ισχύει για τους πολίτες και τους νόμιμους μόνιμους κατοίκους του Καναδά.

Στην παρούσα δήλωση απορρήτου, εξηγούμε τι κάνουμε με τα δεδομένα που λαμβάνουμε σχετικά με εσάς μέσω του https://storywits.com. Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα δήλωση. Στην επεξεργασία μας συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί απορρήτου. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι:

 • δηλώνουμε σαφώς τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό το κάνουμε μέσω της παρούσας δήλωσης απορρήτου.
 • στόχος μας είναι να περιορίσουμε τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μόνο στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για νόμιμους σκοπούς.
 • αιτούμαστε πρώτα τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε περιπτώσεις που απαιτούν τη συγκατάθεσή σας,
 • λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και το απαιτούμε επίσης από τα μέρη που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας.
 • σεβόμαστε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ή να τα διορθώνουμε ή να τα διαγράφουμε, κατόπιν αιτήματός σας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ή θέλετε να μάθετε ακριβώς ποια δεδομένα διατηρούμε για εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας.

1. Σκοπός και κατηγορίες των δεδομένων

Ενδέχεται να συλλέγουμε ή να λάμβάνουμε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα για διάφορους σκοπούς, που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: (κάντε κλικ για ανάπτυξη)

2. Sharing with other parties

Κοινοποιούμε ή γνωστοποιούμε τα εν λόγω δεδομένα μόνο σε άλλους παραλήπτες για τους ακόλουθους σκοπούς:

3. Πρακτικές γνωστοποίησης

Γνωστοποιούμε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα εάν απαιτείται από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση, ως απάντηση σε μια υπηρεσία επιβολής του νόμου, στον βαθμό που επιτρέπεται από άλλες διατάξεις του νόμου, να παρέχουμε πληροφορίες, ή για έρευνα σχετικά με θέμα που σχετίζεται με τη δημόσια ασφάλεια.

Εάν ο ιστότοπος ή ο οργανισμός μας εξαγοραστεί, πωληθεί ή εμπλακεί σε συγχώνευση ή εξαγορά, τα στοιχεία σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στους συμβούλους μας και σε τυχόν υποψήφιους αγοραστές και θα μεταβιβαστούν στους νέους ιδιοκτήτες.

4. Πώς ανταποκρινόμαστε στα σήματα Αποτροπή Καταγραφής (DNT) και στον Παγκόσμιο Έλεγχο Απορρήτου (GPC)

Ο ιστότοπός μας ανταποκρίνεται στο, και υποστηρίζει το, πεδίο αίτησης κεφαλίδας ‘Αποτροπή Καταγραφής’ (DNT). Εάν ενεργοποιήσετε την ‘Αποτροπή Καταγραφής’ (DNT) στο πρόγραμμα περιήγησής σας, οι προτιμήσεις αυτές κοινοποιούνται σε εμάς στην κεφαλίδα αίτησης HTTP και δεν θα καταγράφουμε τη συμπεριφορά περιήγησής σας.

5. Cookies

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies στην ιστοσελίδα Πολιτική cookies (CA)

Έχουμε συνάψει μια Συμφωνία Επεξεργασίας δεδομένων με την Google.

Η Google δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλες υπηρεσίες της Google.

Η συμπερίληψη πλήρων διευθύνσεων IP εμποδίζεται από εμάς.

6. Ασφάλεια

Δεσμευόμαστε για την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τον περιορισμό της κατάχρησης και της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό διασφαλίζει ότι μόνο τα απαραίτητα άτομα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, ότι η πρόσβαση στα δεδομένα προστατεύεται και ότι τα μέτρα ασφαλείας μας επανεξετάζονται τακτικά.

7. Ιστότοποι τρίτων μερών

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου δεν ισχύει για ιστότοπους τρίτων μερών που συνδέονται με συνδέσμους στον ιστότοπό μας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτά τα τρίτα μέρη χειρίζονται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με αξιόπιστο ή ασφαλή τρόπο. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τις δηλώσεις απορρήτου των ιστότοπων αυτών πριν κάνετε χρήση τους.

8. Τροποποιήσεις της παρούσας δήλωσης απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τροποποιήσεις στην παρούσα δήλωση απορρήτου. Προτείνεται να συμβουλεύεστε τακτικά την παρούσα δήλωση απορρήτου, προκειμένου να γνωρίζετε τυχόν αλλαγές. Επιπλέον, θα σας ενημερώνουμε ενεργά όπου είναι δυνατό.

9. Πρόσβαση και τροποποίηση των δεδομένων σας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή θέλετε να μάθετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούμε σχετικά με εσάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Φροντίστε να δηλώνετε πάντα με σαφήνεια ποιοι είστε, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν τροποποιούμε ή διαγράφουμε δεδομένα λάθους ατόμου. Θα παρέχουμε τις ζητούμενες πληροφορίες μόνο μετά την παραλαβή επαληθεύσιμου αιτήματος του καταναλωτή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία.

9.1 Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσο αφορά τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα

 1. Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα πρόσβασης στα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς.
 2. Μπορείτε να ζητήσετε μια επισκόπηση, σε μορφή που χρησιμοποιείται συχνά, των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς.
 3. Μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων εάν είναι εσφαλμένα ή όχι ή δεν είναι πλέον σχετικά. Κατά περίπτωση, οι τροποποιημένες πληροφορίες διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη που έχουν πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες.
 4. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, με την επιφύλαξη νομικών ή συμβατικών περιορισμών και εύλογης ειδοποίησης. Θα ενημερωθείτε για τις επιπτώσεις αυτής της απόσυρσης.
 5. Έχετε το δικαίωμα να εξετάσετε ένα πρόβλημα σχετικά με τη μη συμμόρφωση με τον PIPEDA στον οργανισμό μας και, εάν το ζήτημα δεν επιλυθεί, στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Καναδά.
 6. Θα παρέχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα με εναλλακτική μορφή σε ένα άτομο με αισθητηριακή αναπηρία που έχει δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του PIPEDA, και το οποίο αιτεί τη διαβίβαση σε εναλλακτική μορφή εάν, (α) υπάρχει ήδη μια έκδοση των πληροφοριών σε αυτήν τη μορφή, ή (β) η μετατροπή του σε αυτήν τη μορφή είναι λογική και απαραίτητη για να μπορεί ατομικά να ασκήσει δικαιώματα.

10. Παιδιά

Ο ιστότοπός μας δεν έχει σχεδιαστεί για να προσελκύει παιδιά και δεν είναι πρόθεσή μας να συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από παιδιά ηλικίας κάτω της ηλικίας συγκατάθεσης στη χώρα διαμονής τους. Ως εκ τούτου, ζητούμε από τα παιδιά κάτω από την ηλικία συγκατάθεσης να μην μας υποβάλλουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

11. Στοιχεία επικοινωνίας

Storywits
Αγίου Αντωνίου και Νικολάου 109
Ελλάδα
Ιστότοπος: https://storywits.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@storywits.com

12. Αιτήματα Δεδομένων

Για τα πιο συχνά υποβληθέντα αιτήματα, σας προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα αιτήματος δεδομένων

×

Έχουμε ορίσει έναν υπεύθυνο επικοινωνίας για τις πολιτικές και τις πρακτικές του οργανισμού και στον οποίο μπορούν να διαβιβαστούν καταγγελίες ή ερωτήματα:
Αντώνιος Μανωλαράκης
info@storywits.com

Παράρτημα

Storywits uses the plugin complianz to collect records of consent! For this purpose, your IP address is anonymized and stored in our database. For more information, check out the Complianz Privacy Statement.