Όροι βιβλιοπαρουσίασης 

 • Ο κάθε συγγραφέας θα πρέπει να αποστείλει ένα αντίτυπο του έργου στο περιοδικό, για την βιβλιοπαρουσίαση και την δημιουργία κριτικής 
 • Ο συγγραφέας εάν επιθυμεί μπορεί να παραχωρήσει και ένα αντίτυπο στο περιοδικό για δωροθεσία (giveaway, για μεγαλύτερη προβολή).
 • Η βιβλιοπαρουσίαση θα γίνεται μέσω διαδικτύου (social media, youtube, διαδραστικό περιοδικό Storywits ) και ο δημιουργός κατόπιν συνεννοήσεως με το περιοδικό θα επιλέξει το μέσο που τον εξυπηρετεί. 
 • O δημιουργός δεν έχει καμία απαίτηση από το διαδραστικό περιοδικό storywits διότι η όλη διαδικασία αποτελεί προωθητική ενέργεια του ιδίου και του έργου του. 
 • Μεταγενέστερες αναφορές ή αναδημοσιεύσεις του δημιουργηθέντος υλικού θα γiνονται ελεύθερα από το περιοδικό Storywits. 

Όροι υποβολής κειμένων 

 • Ο κάθε δημιουργός μπορεί να υποβάλλει μέχρι 2 έργα , με ελεύθερο θέμα, μέχρι 2000 λέξεις το κάθε ένα. 
 • Μπορεί να υποβάλλει κείμενα για κάθε τεύχος του περιοδικού.  
 • O δημιουργός δεν έχει καμία οικονομική απαίτηση από το λογοτεχνικό περιοδικό Storywits (είτε στην ψηφιακή είτε στην έντυπη μορφή του) διότι η όλη διαδικασία αποτελεί προωθητική ενέργεια του ιδίου και του έργου του. 
 • Ο δημιουργός εγγυάται ότι το έργο είναι πρωτότυπο σύμφωνα με τον Ν.2121/93 και δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.
 • Αν για την δημοσίευση του έργου απαιτείται άδεια, την έχει ζητήσει και λάβει από το δημιουργό – δημιουργούς ή δικαιούχο – δικαιούχους.
 • Μεταγενέστερες αναφορές ή αναδημοσιεύσεις του δημιουργηθέντος υλικού θα γίνονται ελεύθερα από το περιοδικό “Storywits”. 

Όροι υποβολής εικαστικών έργων

 • Ο κάθε δημιουργός μπορεί να υποβάλλει μέχρι 2 έργα, σε μορφή PNG ή JPEG/JPG μέχρι 10 MB.
 • O δημιουργός δεν έχει καμία οικονομική απαίτηση από το λογοτεχνικό περιοδικό Storywits (είτε στην ψηφιακή είτε στην έντυπη μορφή του) διότι η όλη διαδικασία αποτελεί προωθητική ενέργεια του ιδίου και του έργου του. 
 • Ο δημιουργός εγγυάται ότι το έργο είναι πρωτότυπο σύμφωνα με τον Ν.2121/93 και δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.
 • Αν για την δημοσίευση του έργου απαιτείται άδεια, την έχει ζητήσει και λάβει από το δημιουργό – δημιουργούς ή δικαιούχο – δικαιούχους.
 • Μεταγενέστερες αναφορές ή αναδημοσιεύσεις του δημιουργηθέντος υλικού θα γίνονται ελεύθερα από το περιοδικό “Storywits”.